Saturday, 23 July 2011

Et samlet Norge

Utpå natta har det kommet en god del mer informasjon enn vi satt med tidligere idag. En mann er pågrepet, bekreftet etnisk norsk. Navn og ytterligere informasjon synes jeg er unødvendig å nevne her da det finnes tilgjengelig i diverse media for de som ønsker det.

Det varmet hjertet mitt å se hvordan mennesker jeg kjenner taklet situasjonen i løpet av dagen. Folk var flinke til å oppfordre sine venner til å ikke overreagere, ikke spre frykt, ikke peke fingre og ikke demonisere folkegrupper etc. For det viste seg nemlig å ikke være tilknytning til den "enkle løsningen", altså islamistiske grupperinger. Det var til og med islamistiske grupper som påtok seg ansvaret i visse web-fora (riktignok ikke kredible kilder ifølge eksperter). Nå ser det altså ut til at vi ser at hat ikke har noen farge eller kultur. Hat er bare hat. Derfor synes jeg vi burde holde oss for gode til å hate mannen bak handlingene. Tro meg, han fortjener sin straff, som han nok også kommer til å få. Men det hjelper lite at vi bruker energi på å hate denne personen. Bruk heller energien på noe fornuftig!

Media var forståelig fomlende i starten, siden stort sett ingen visste hva som hadde skjedd, langt mindre hvem som sto bak. Det tok imidlertid ikke lang tid før et samlet norsk pressekorps så ut til å samle seg og utvise en profesjonell standard av ypperste klasse. De påpekte stadig at man skulle være forsiktig med å spekulere, og at man heller skulle avvente, la myndighetene gjøre jobben sin, og heller trekke konklusjoner når nok fakta lå på bordet.

Politisjefen, politikerne og Kongen oppførte seg også eksemplarisk, etter min mening. De avslo alle former for spekulasjoner, og la til side politiske agendaer og holdt seg for gode til å spre fryktpolitikk. Stoltenberg gikk til og med et steg videre, og oppfordret til at "Vold må besvares med MER demokrati og MER åpenhet, men ALDRI naivitet".

Jeg er stolt av hvordan vi som nasjon har taklet dette enn så lenge. Glassmesterne i Oslo er allerede ute og rydder opp og setter opp nye ruter, ryddemannskaper jobber natta gjennom for å rydde opp. "Vi skal ikke la dette påvirke oss" ser ut til å være det gjennomgående temaet i Oslo.

Det er også nesten befriende at mannen som er arrestert i forbindelse med handlingene ser ut til å være tilknyttet høyreekstreme miljøer. Befriende fordi det ville vært fullstendig ødeleggende for kampen for et multietnisk samfunn hvis dette hadde vært handlinger fra for eksempel en islamistisk gruppering. Det er fælt å si det, men så trangsynt er dessverre verden. Et annet punkt som jeg synes er bra, er at mannen ble pågrepet LEVENDE. Jeg kan tenke meg en del andre steder i verden hvor de ville kjørt på en "skyt først, spør senere"-taktikk i en slik situasjon. Uten en gjerningsmann i live har man ingen å spørre om motiv etc.

Jeg håper at dagen idag vil påvirke oss positivt, og ikke lede til en nasjon i frykt, slik vi har sett i andre land. "Norge står sammen i krisetider [...] Vi er en liten nasjon, men vi er en stolt nasjon [...] Ingen skal få skremme oss fra å være Norge [...] Vi må vise at vårt åpne samfunn består også denne prøven. Vold må besvares med enda mer demokrati, og enda mer åpenhet, men aldri naivitet", sa Stoltenberg. Det oppsummerer vel det meste.

No comments:

Post a Comment